Jesteś tutaj

Witryny www

Pracownicy Biblioteki redagują kilka witryn www: własną stronę internetową, platformę Skrypty online, Bibliotekę Cyfrową oraz fanpage’a Biblioteki na Facebooku.

Strona www Biblioteki zawiera przydatne informacje dotyczące zasobów, usług i narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych, nowości w ofercie bibliotecznej – blok Biblioteka poleca, a także informacje podstawowe, np. godziny otwarcia, dane teleadresowe.

 

 

Z katalogu online na stronie domowej Biblioteki można skorzystać:

  • w bloku Biblioteka (Katalogi/katalog online)
  • w bloku Szybki dostęp (Katalog online)
  • z poziomu multiwyszukiwarki PRIMO (Katalog Biblioteki)
     

 

Biblioteka prowadzi fanpage'a na Facebooku: publikuje wpisy dotyczące wydarzeń organizowanych przez bibliotekę lub odbywających się w jej siedzibie, informacje o nowych zasobach i usługach oraz komentuje inne, bieżące, wydarzenia.
 

 

Biblioteka Główna współtworzy platformę Skrypty online, która umożliwia dostęp do wersji cyfrowych wydawnictw publikowanych przez Oficynę Wydawniczą WUM. Platforma jest dostępna przez portal SSL-VPN (zakładka: Skrypty online), należy użyć loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji. Szczegółowa instrukcja logowania do Portalu SSL-VPN jest dostępna na stronie: http://it.wum.edu.pl/instrukcje/logowanie-do-portalu-ssl-vpn
 

 

Biblioteka główna prowadzi Bibliotekę cyfrową, która służy upowszechnieniu dostępu do zdigitalizowanych zasobów z zakresu medycyny i nauk pokrewnych z zasobów Biblioteki Uczelnianej. Obecnie, udostępniane są zbiory ze statusem domeny publicznej, należące do rzadkiej i cenne grupy zbiorów o znaczeniu historycznym: są to kolekcje tematyczne książek, broszury, stare druki, reklamy i czasopisma.
Biblioteka Cyfrowa  służy także promocji zbioru historycznego, wspieraniu działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz fizycznej ochronie przed zniszczeniem.