Jesteś tutaj

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne - obowiązkowe szkolenie online dla studentów pierwszego roku wszystkich wydziałów.

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i efektywnego korzystania z zasobów Biblioteki Uczelnianej, kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji o zbiorach bibliotecznych z wykorzystaniem warsztatu informacyjnego biblioteki oraz uświadomienie korzyści wynikających z sięgania po zasoby bibliotek naukowych i korzystania z ich usług.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest uzyskanie min. 67% prawidłowych odpowiedzi na 30 pytań testu. 

Procentowy wynik testu ma przełożenie na skalę ocen:
 

  Procentowy 
  wynik testu

Ocena
97% - 100% 5
90% - 96%
4,5
83% - 89% 4
77% - 82% 3,5
67% - 76% 3
0% - 66% 2

 

Aby uzyskać wpis do indeksu i na kartę osiągnięć studenta, należy zostawić dokumenty w Informatorium (parter) Biblioteki Głównej: poniedziałek - piątek w godz. 800-2000 oraz w soboty w godz. 800-1400. Odbiór dokumentów w tych samych dniach i godzinach.

Kontakt z nauczycielem akademickim: wtorek, piątek - 1000-1400, pok. 307, tel. 22 116 60 11