Jesteś tutaj

Organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni

 
 • W Uczelni działa jednolity system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka Uczelniana
 • Bibliotekę Uczelnianą tworzą: Biblioteka Główna oraz biblioteki specjalistyczne: wydziałów, instytutów, katedr, klinik i innych jednostek organizacyjnych
 • Biblioteka Główna:
  • nowoczesna, hybrydowa biblioteka - łączy elementy biblioteki tradycyjnej, elektronicznej i cyfrowej oraz pełni rolę centrum naukowej informacji medycznej
  • podstawowe funkcje: naukowa, dydaktyczna, usługowa
  • podstawowe zadania: gromadzenie, opracowanie, konserwacja, digitalizacja, przechowywanie, udostępnianie zasobów piśmiennictwa utrwalonych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych, oferowanie dostępu do nowoczesnych narzędzi wyszukiwawczych, rejestracja piśmiennictwa pracowników naukowych Uczelni poprzez tworzenie bazy dorobku publikacyjnego pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – WUM.Publikacje, kształcenie użytkowników w zakresie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych
  • udostępniane zasoby: ponad 440 000 wol. książek drukowanych, 300 tytułów polskich i zagranicznych czasopism bieżących, ponad 47 000 tytułów czasopism elektronicznych, 27 medycznych baz danych, ponad 33 000 tytułów książek elektronicznych: m.in. książki wydawnictwa Springer, Elsevier, Willey, książki dostępne w bazach: ProQuest, Clinical Key, Access Medicine, PubMed Bookshelf czy polskiej bazie IBUK Libra
  • zbiory specjalne: prace doktorskie, dokumenty życia społecznego, książki na płytach CD, kasety VHS, filmy szpulowe, modele anatomiczne
 • jednostki usługowe: Informatorium, Czytelnia (ponad 300 miejsc, 5 pokoi pracy indywidualnej, 1 pokój pracy grupowej, wolny dostęp do ponad 14 000 książek drukowanych), Wypożyczalnia z obsługą, Wypożyczalnia samoobsługowa, Wypożyczalnia międzybiblioteczna, Oddział Automatyzacji Procesów bibliotecznych - usługi reprografii
 • udogodnienia sprzętowo-techniczne: 104 stanowiska komputerowe,  5 webkiosków z dostępem do katalogu online, 4 maszyny systemu centralnego wydruku, sieć bezprzewodowa WiFi
 • udogodnienia dla użytkowników niepełnosprawnych: drzwi bezprogowe, windy z komunikatem dźwiękowym,  specjalnie przystosowane lady biblioteczne, webkiosk z regulowaną wysokością pulpitu, pokój pracy indywidualnej wyposażony w: powiększalnik, program udźwiękawiający, skaner z aplikacją OCR, naklejki z punktami brajlowskimi i powiększonymi napisami (klawiatura).